Hållbar arbetsmiljöutveckling

I många moderna företag är personalen den viktigaste resursen och den största investeringen och det är därför ytterst viktigt att undershålla och stimulera den resursen.


Genom ett Hållbart Arbetsmiljöarbete, strategisk planering och en konstruktiv personalpolitik kan man få personalen att må så bra som möjligt och blomstra och därmed också bidra till verksamhetens lönsamhet och kvalitet på bästa sätt. 


På köpet kommer trivsel och lojalitet som minskar personalomsättningen och ett arbetsklimat som stimulerar till innovation, kreativitet och gemenskap. Verksamheter med en Hållbar Arbetsmiljö lockar dessutom till sig den intressantaste och mest kompetenta personalen.


Atidus erbjuder enskilda utbildningar och rabatterade utbildningspaket för att bidra till ökade kunskaper om en Hållbar Arbetsmiljöutveckling. Vi erbjuder också tjänster för att utveckla arbetsmiljön och stödja chefer och andra vid implementeringar och förändringar.

Utbildningar

 • BAM - Bättre Arbetsmiljö
 • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete i praktiken
 • OSA - Organisatorisk och Social Arbetsmiljö i praktiken
 • Arbetsmiljö för chefer -Arbetsmiljöansvar, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och Chefens egen arbetsmiljö
 • Orienterande utbildning
  för ledningsgrupper och styrelser
 • Universell Utformning av Arbetsplatser
  Ingår i alla utbildningar men kan även studeras separat


Mängdrabatter 
Vid fler än 5 deltagare från samma företag ger Atidus mängdrabatter.


Utbildningspaket

 • Grundpaket: BAM, SAM & OSA
 • Chefspaketet: Grundpaket + Arbetsmiljö för chefer


Tjänster

 • Strategisk utveckling till en hållbar Arbetsmiljö & en hållbar verksamhet
 • Kartlägga arbetsmiljön och det Systemnatiska Arbetsmiljöarbetet (SAM), ge åtgärdsförslag och medverka vid implementering och förändringar.
 • Undersöka den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön (OSA) och Arbetsklimatet,
  ge åtgärdsförslag och medverka vid implementering och förändringar.
 • Undersöka den Universella Utformningen av Arbetsplatsen (UUA), ge åtgärdsförslag och medverka vid implementering och förändringar.
 • Stöd & coaching till chefer och HR
 • Interimkonsult: Arbetsmiljöchef eller
  Health & Safety Manager