Kontorsutveckling & Det moderna kontoret

Kontoret är den vanligaste arbetsplatsen och den blir allt vanligare i det moderna arbetsliv som dominerar bland annat i Sverige.


Vad gäller vid traditionellt kontorsarbete där personalen arbetar vid ett skrivbord och med en dator? Vilka risker finns, och vilka skador riskerar personalen? Hur är inomhusklimatet, och har det någon betydelse? Sitter personalen stilla för mycket? Hur fungerar samarbetet och gemenskapen? Stimuleras innovation och kreativitet? Vad innebär en digital arbetsmiljö som kanske är gränslös? Är arbetsmiljön användarvänlig?


Kontoret och Arbetsmiljön genomgår en dramatisk utveckling och anpassning till den föränderliga verklighet vi lever i. Det kan handla om Aktivitetsbaserade Kontor, Distansarbete och Hybridarbete, att Arbeta Hemifrån eller kanske Utomhus och vad kan kontorshotell bidra med till verksamheten och personelen?

Utbildningar

 • Office Ergonomics & Digital arbetsmiljö
  Kartläggning och riskbedömning av arbete vid skrivbord och bildskärm, gränslöshet & användarvänlighet, belysning, inomhusmiljö, belastningsergonomi & hjälpmedel, fysysk aktivitet och stillasittande
 • Aktivitetsbaserat kontor
  Att utforma kontoret utifrån vilka aktiviteter som äger rum i verksamheten så att man kan stödja dessa genom utformningen av arbetsplatsen
 • Hybridkontoret, Distansarbete & Hemmakontoret
  Fördelar & nackdelar med distansarbete i olika former och hur man ser till att arbetsmiljön blir bra
 • Arbetsklimat, samarbete, trivsel & gemenskap
  Hur man lyckas skapa trivsel speciellt i kontorsmiljöer, vid Hybridarbete och i Aktivitetsbaserad kontor
 • Universell Utformning av Kontor
  Vad innebär universell utformning av arbetsplatser?Att anpassa arbetsmiljön, Den hjärnvänliga arbetsplatsen, koncentration, Innovation och kreativitet, inkludering, mångfald, jämställdhet & jämlikhet 
 • Lyckas med kontorsförändringen
  Hur manlyckas genomföra lyckade förändringar i kontorets arbetsmiljö
 • Utomhuskontor - Naturens betydelse för vårt välmående & att arbeta utomhus Tjänster

 • Office Ergonomics
  Undersöka kontorsmiljön & Inomhusmiljön,  rådgivning, ge åtgärdförslag och bistå vid implementeringar
 • Lyckas med kontorsförändringen
  Rådgivning och stöd vid kontorsförändringar och strategiskt utvecklingsarbete gällande kontorsmiljöer
 • Arbetsklimatet
  Undersöka arbetsklimatet och ge åtgärdsförslag hur det kan stimuleras i moderna kontorsmiljöer och arbetssituationer.