Arbetsmiljö för chefer, arbetsmiljöansvar och chefens egen arbetsmiljö, 2 dgr 


Chefens roll för en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat är central och det är därför mycket viktigt att chefer har rätt kunskaper och verktyg för sitt arbete men också att de känner trygghet i vilka möjligheter de har att utveckla arbetsplatsen. Chefens egen arbetsmiljö är ganska speciell och glöms tyvärr ofta bort vilket då kan leda till flera olika problem.

Med den här utbildningen får deltagarna kunskaper och förståelse för hur de kan arbeta praktiskt med arbetsmiljön för att få så bra resultat som möjligt och de får med sig praktiska verktyg för att undersöka arbetsmiljön och ta fram lämpliga åtgärder.


Samarbete i team och grupper är vanliga i arbetslivet och kursen förser deltagarna med verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö i teamsamarbeten och grundläggande kunskaper om mötesteknik och presentationsteknik.


Ledarskapet och hälsofrämjande faktorer finns också med eftersom det är centrala faktorer för ett bra arbetsklimat och universell utformning av arbetsplatser är en central faktor i utbildningen vilket innebär att ta hänsyn till alla människors specifika behov. Att vara chef innebär för det mesta att man också har ett arbetsmiljöansvar och utbildningen ser till att deltagarna kan leva upp till detta ansvar.


Syfte
Utbildningens syfte är att utrusta deltagarna med alla de kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och känna trygghet i sin chefsroll med arbetsmiljöansvar.


Arbetsformer
Utbildningar kan ges både fysiskt och på distans. Kunskapsgenomgångar och olika övningar, grupparbeten och diskussioner blandas i utbildningarna tillsammans med varierade exempel från verklighetstrogna arbetsmiljösituationer. Aktuella situationer kan anpassas efter bransch eller behov och det är också möjligt att använda verkliga situationer från er egen verksamhet.


Målgrupper
Utbildningen riktar sig till chefer och arbetsledare och personer i dess närhet. Till exempel företagsledningen och HR-personal.


Förkunskaper
För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt är det bra med grundläggande kunskaper om regelverket på arbetsmarknaden, till exempel från en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Erfarenheter från arbetslivet och arbetsmiljöarbete gör det också mycket lättare att ta till sig innehållet i utbildningen men det finns inga specifika förkunskapskrav.


Omfattning
Utbildningen omfattar två heldagar, klockan 9–16.


Innehåll

  • Arbetsmiljöns grundläggande regelverk; Arbetsmiljölagen och Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet och uppgiftsfördelning
  • Metoder för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation
  • Riskbedömningar – när och hur
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att leda förändringar
  • Ledarskap och hälsofrämjande faktorer
  • Teamutveckling och samarbete
  • Presentationsteknik och möten