BAM (Bättre Arbetsmiljö), 3 dagar


Atidus är diplomerad handledare för Prevents BAM-utbildning. Det innebär att kursen hos Atidus ges på precis samma sätt som kursen ges hos Prevent och därför är kursplanen här identisk med den som gäller för kursen hos Prevent.

Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn på vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.


Syfte
Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.


Mål
Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.


Arbetsformer
Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar och grupparbeten som utgår från olika arbetsmiljösituationer.


Målgrupp
Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.


Innehållet
Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:


  • Dag 1 – Samverkan, regler och roller.
  • Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.
  • Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.