UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser


Morgondagens arbetsplats:


  • En plats där människor och organisationer kan nå sin fulla potential
  • En plats för nya idéer, en plats för fler – och för framtiden
  • En bättre plats, helt enkelt


Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning och tar hänsyn till jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering


UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas.


UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera enstaka anpassningar.


Att införa UUA på din arbetsplats innebär att steg för steg hitta balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv.

Länk till mer information