Företag blomstrar med

välmående personal & personalen blomstrar i välmående företag

Hållbar arbetsmiljö ger hållbara företag


En riktigt bra arbetsmiljö stödjer och effektiviserar arbetsuppgifterna och tar hänsyn till medarbetarnas behov och önskemål så att de kan fungera optimalt och må bra.


Forskning visar också att bra arbetsmiljö ökar både företagens effektivitet och lönsamhet och dessutom stimulerar kreativiteten och innovationsförmågan hos personalen.

Bli attraktiv för potentiella medarbetare

En bra arbetsmiljö leder till att  potentiella medarbetare blir intresserade av att söka jobb i verksamheten och sedan stanna kvar länge.


Flera globala undersökningar har visat att kvalificerad arbetskraft sedan flera år rankar arbetsmiljön och balans mellan arbete och fritid högst hos ett attraktivt företag .

Utveckla ett Hälsofrämjande och hållbart ledarskap

Framgångsrikt arbetsmiljöarbete måste alltid starta hos högsta ledningen genom strategiska beslut och sedan drivas av hälsofrämjande och hållbara chefer.


Det är också viktig att komma ihåg chefens egen arbetsmiljö som ofta är speciell och kräver speciell hänsyn då chefernas roll är central för verksamheten. Därför är utbildning och stöd till alla ledare grunden till en bra arbetsmiljö!

Atidus finns här för att hjälpa er att utvecklas!