Hållbar Arbetsmiljö ger hållbara företag!

.

Atidus vision är att bidra till en hållbar värld genom att
skapa
ett mer hållbart arbetsliv & hållbara företag!

Trivsel och en hållbar arbetsmiljö är förutsättningar för en framgångsrik och hållbar verksamhet och det blir allt viktigare för moderna företag.

Atidus målsättning är att genom utbildningar, tjänster och utvecklingsprogram för ledare bidra till företags och organisationers hållbara utveckling och effektivisering samtidigt som alla människors arbetsmiljö och livsvillkor förbättras i stort. 

En riktigt bra arbetsmiljö stödjer och effektiviserar arbetsuppgifterna, skapar flexibilitet och tar hänsyn till medarbetarnas individuella behov och önskemål så att de kan fungera optimalt.

Atidus utbildningar är Användarvänliga & Tillgängliga för alla och vi anpassar gärna våra utbildningarna efter era specifika behov och önskemål.

Gör Arbetsmiljölyftet

för ett hållbart företag och hållbart arbetsliv!


Hållbar arbetsmiljö och hållbara verksamheter har visat sig vara framgångsfaktorer för moderna företag!
I en Hållbar Arbetsmiljö kan personalen blomstra  och må så bra som möjligt och därmed också bidra till verksamhetens lönsamhet och kvalitet på bästa sätt. 

Bra arbetsmiljö ökar också företagens effektivitet och lönsamhet och stimulerar kreativiteten och innovationsförmågan. 


Atidus utgår från universell utformning av arbetsplatsen(UUA) vilket är en modell för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv och kan ha en avgörande roll för att attrahera intressant kompetens och sedan behålla den. Mer

Allt arbetsmiljöarbete måste förankras uppifrån för att lyckas och därför är det avgörande att utveckla ett Hållbart & Hälsofrämjande ledarskap, ett ledarskap som är hållbart för både personalen, cheferna och verksamheten!

         

Viktigt för Hållbara chefer är förstås goda kunskaper inom arbetsmiljö men också kompetens inom kommunikation, samarbete och möten,

ett coachande förhållningssätt, hållbarhetsarbete och en förståelse för hur arbete på distans och hybridarbete fungerar.


Det är också viktig att komma ihåg chefens egen arbetsmiljö som ofta är speciell och kräver speciell hänsyn då chefernas roll är central för verksamheten. Mer

Kontoret är den vanligaste arbetsplatsen och den blir allt vanligare i det moderna arbetsliv som dominerar bland annat i Sverige.


Arbetsmiljön på kontoret genomgår en dramatisk utveckling och anpassning till den föränderliga verklighet vi lever i.


Det kan handla om
Aktivitetsbaserade Kontor, Distansarbete och Hybridarbete, att Arbeta Hemifrån eller kanske Utomhus.

Och vad kan ett kontorshotell bidra med till verksamheten och personelen? Mer50-70% rabatt på utbildningskostnaderna!


Med hjälp av AFA försäkring kan företag få ekonomiskt stöd med 50 - 70 % av utbildningskostnaderna när chefer och skyddsombud går arbetsmiljöutbildningar.

Atidus är godkänd utbildningsanordnare av AFA så när ni går en utbildning hos oss kan ni ansöka om stödet.


Läs mer om hur ni gör här


Utbildningar
inom Arbetsmiljö & Paket


Atidus erbjuder både grundläggande och specifika utbildningar och dessutom paketlösningar för individer eller företag. Grundutbildningar är främst BAM, SAM och OSA där deltagarna lär sig lagar och regler kring arbetsmiljöarbetet och får verktyg för att arbeta praktiskt med systematiskt arbetsmiljöarbete inom såväl fysik, psykisk som social arbetsmiljö.
Specifika utbildingar kan rikta sig till chefer och HR eller mot specifika arbetsmiljösituationer som:


  • Kontorets arbetsmiljö
  • Belastningsergonomi
  • Samarbete i team och grupper
  • Kommunikation och mötesteknik

Program

-sammanhållna utbildningar med ett specifikt fokus

Genom ett sammanhållet program kan vi uppnå ett högre och mer långsiktigt resultat men alla kurser som ges inom programmen och kompetensutvecklingen kan även läsas var för sig som fristående kurser.


Programmen är:


  • Chefsutveckling för ett Hållbart & Hälsofrämjande ledarskap

  • Kontorsutveckling & det moderna kontoret

  • Arbetsmiljöutveckling för
    HR-personal


Arbetsmiljölyftet
- ett helhetsgrepp om arbetsmiljön och ett hållbart företagande


Med hjälp av Arbetsmiljölyftet© får er verksamhet en helhetslösning för Arbetsmiljöutveckling som utgår ifrån er egen situation och aktuella status.

Ni får det just ni behöver för att utvecklas optimalt genom en paketlösning.


Arbetsmiljölyftet© är till för alla - oavsett hur många ni är, hur er verksamhet ser ut, vilka kunskaper ni har om Arbetsmiljöutveckling och
hur fort ni vill utvecklas.


Alla utbildningar inom Arbetsmiljölyftet är godkända av AFA försäkring och kan därför ge 50-70% rabatt för er.

Tjänster & avtal

Kortare tjänster för specifika uppdrag, längre konsultuppdrag och stöd vid förändringar eller ett kontinuerligt avtal för en långsiktig arbetsmiljöutveckling


Våra tjänster kan anpassas till era specifika behov och förändras över tid.

Kontakta oss för mer information

Universell Utformning av Arbetsplatser

 

Om man engagerar sig för att skapa en så användarvänlig arbetsmiljö som möjligt kommer den bli tillgänglig för fler men också bättre och mer hållbar för alla.Hållbar Arbetsmiljö


Vad innebär en bra och hållbar Arbetsmiljö för dig?Randstad employer brand research 2022