Tjänster

Här presenteras ett axplock av Atidus tjänster i stora drag men för bästa resultat bör tjänsterna anpassas till den aktuella verksamheten och gärna kombineras med relaterade utbildningar. Förutom de specifika tjänsterna finns även möjlighet till en Interimkonsult under kortare eller längre tid som Arbetsmiljöspecialist eller Health & Safety Manager. Vid långsiktigt utvecklingsarbete erbjuder Atidus också fördelaktiga avtal.


  • Undersöka arbetsmiljön och det Systemnatiska Arbetsmiljöarbetet (SAM), åtgärdsförslag och medverkan vid implementering och förändringar.

  • Undersöka den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön (OSA) och Arbetsklimatet,
   åtgärdsförslag och medverkan vid implementering och förändringar.

  • Strategisk utveckling till en Hållbar Arbetsmiljö, ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap och hållbar utveckling av verksamheten genom konsultation, handledning och coaching.

  • UUA - kartläggning
   Fungerar arbetsmiljön för alla?
   Hur ser det ut med Jämställdhet, Jämlikhet, Mångfald och Integration?
   Åtgärdsförslag och medverkan vid implementering och förändringar.
   • Office Ergonomics
    Undersöka kontorsmiljön och allt som gäller
    på en kontorsarbetsplats; belastningsergonomi, arbetet vid bildskärm, användarvänlighet & tillgänglihghet, ett gränslöst arbetsliv,  samarbete & koncentration, innovation & återhämtning,  belysning, ljud & inomhusmiljö. Rådgivning, åtgärdsförslag och bistå vid implementering och förändringar.

   • Lyckas med kontorsförändringen
    Konsultation och utveckling av en användarvänlig kontorsmiljö som stödjer verksamheten i samarbete med personalen genom en användarcentrerad designprocess.

   • Utveckling av team och samarbeten
    Atidus använder sig av metoden Team Pro som tillhandahåller kunskap om teamarbete och gruppdynamik men också instrument och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.