Jeanette Svanholm, VD Atidus

Arbetsmiljöingenjör & Hållbarhetscontroller

Jag har en gedigen utbildningsbakgrund med två kandidatexamina från Linnéuniversitetet som:

 • Informationsingenjör &
 • Kommunikationsvetare


Senare påbyggnad med en Masterutbildning från KTH inom Arbetsmiljö och Human Factors/Ergonomi

MSc Technology, Work and Health.

Övriga utbildningar som är relevanta för Atidus:


Universitetsadjunkt

Under ca 15 år arbetade jag på Linnéuniversitet som universitetsadjunkt och programansvarig för utbildningen Interaktionsdesigner. Jag undervisade då bland annat inom:


 • Användarvänlighet
 • Användarcentrerad & deltagande design
 • Kommunikation & presentationsteknik
 • Organisation & ledarskap
 • Samarbete &
  teambildning
 • Projektledning & mötesteknik

Arbetsmiljöingenjör

2014 började jag arbeta som Arbetsmiljöingenjör inom företagshälsovården där mina uppdrag har gällt till exempel


 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Inomhusklimat
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Utformning av arbetsplatser
  - främst kontorsmiljöer
 • Arbetsmiljöutbildningar till en mängd olika branscher

Health & Safety manager

Som Health & Safety Manager på ett av Sveriges största företag var mitt uppdrag att stödja organisationen och cheferna för att säkerställa att policyer, processer, strategiska initiativ och det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerade,

se till att det överensstämde med lagkrav och direktiv och att det bidrog till en hållbar arbetsmiljöutveckling

- Med Atidus vill jag bidra med mina kunskaper och erfarenheter till framsynta företag genom tjänster, utbildningar och utvecklingsprogram för ledare för att utveckla verksamheter och arbetsmiljö på ett hållbart sätt.

Jag vill vara med på er resa mot hållbarhet och en universell utformning av arbetsplatser så att både verksamheter och människor kan blomstra!


Alla ska må bra och trivas på jobbet!

Atidus arbetar för att alla människor ska trivas och må bra på jobbet, vara delaktiga och få möjlighet att utvecklas och på så vis kunna bidra på bästa sätt till hela verksamhetens framgång och hållbarhet.

För att lyckas med detta krävs att man tar hänsyn till individers olikheter och anpassar arbetsmiljön så att alla kan blomstra och hålla i längden. Det kan man uppnå genom Universell Utformninga av Arbetsplatser där man behandlar hela arbetsmiljön; fysisk utformning, social arbetsmiljö, organisation och ledning, rekrytering och kompetensförsörjning samt digitalisering.


Alla våra utbildningar och tjänster präglas av
Universell Utformning av Arbetsplatser!


Om man  engagerar sig för att skapa en så användarvänlig arbetsmiljö som möjligt kommer den bli tillgänglig för fler men också bättre och mer hållbar för alla!


Som en extra vinst leder bra arbetsmiljö till att fler kompetenta medarbetare blir intresserade av att söka jobb i verksamheten och sedan stannar kvar länge.


Vi finns här för att hjälpa er att utvecklas!

Vår Målsättning


Atidus målsättning är att genom utbildningar, tjänster och utvecklingsprogram för ledare bidra till företags hållbara utveckling samtidigt som alla människors arbetsmiljö och livsvillkor förbättras i stort.

Vår Vision


Att bidra till en hållbar värld genom att skapa ett mer hållbart arbetsliv & hållbara företag!


Våra Värdeord


 • Hållbarhet
 • Kvalitet
 • Effektivitet
 • Medmänsklighet
 • Anpassning & flexibilitet
 • Användarvänlighet
 • Design för Alla!