Hållbart & Hälsofrämjande ledarskap

Ett ledarskap som är hållbart för både personalen, cheferna och verksamheten!

Allt Arbetsmiljöarbete måste starta eller förankras uppifrån, från högsta ledning, och sedan spridas till alla chefer, arbetsledare, HR och andra som har en uppgift inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 


Ett Hållbart och Hälsofrämjande ledarskap kräver både kunskaper om ledarskap och samarbete, kommunikationsfärdigheter för samtal, presentationer och möten men också specifika kunskaper om den arbetsmiljö som personalen verkar i. 


Vad är bra? Hur vet man om det är bra? Vilka risker finns och vilka skador riskerar vi?
Hur påverkas personalen av förändringar? Trivs de? Hur kan man stimulera innovationskraft och kreativitet? Kan man mäta arbetsbelastning?


För att få personalen att blomstra behövs riktigt kompetenta och trygga chefer som har kunskaper och rätt verktyg för att kunna utveckla arbetsmiljön i rätt riktning. Rätt kunskaper om lagstiftning och regler är en förutsättning och en förståelse för sitt uppdrag som chef och ansvaret för arbetsmiljön.


Det är viktig att också komma ihåg chefens egen arbetsmiljö. Den är ofta ganska speciell och kräver speciell hänsyn då chefernas roll är central för verksamheten.


Utbildningar & Tjänster


 • Hälsofrämjande Ledarskap - ett positivt och utvecklande ledarskap som tar vara på den kompetens som finns och stimulerar till utveckling, innovation och kreativitet
 • Samarbete, Team och Gruppdynamik - Människor vill samarbeta och är beroende av sin grupp för gemenskap och utveckling. När det här fungerar blomstrar vi men när det inte fungerar mår vi dåligt och underpresterar
 • Kommunikation, presentationsteknik och effektiva möten - Kommunikation i olika former är en viktig kompetens för chefer och ledare.
  I den här utbildningen behandlas samtal, coaching, presentationsteknik och Effektiva möten och deltagarna får möjlighet att träna upp sina färdigheter inom kommunikation
 • Förändringsledning inom Arbetsmiljö - Utbildningen ger kunskaper om hur personalen kan reagera på förändringar och hur man bör arbeta för att förtändringar ska gå så smärtfritt som möjligt.
 • Strategisk utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap, hållbar arbetsmiljö och en hållbar verksamhet.
 • Stöd & coaching till chefer, ledare & HR
 • Chefsutveckling
  LeadForward är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på en form av feedback som brukar benämnas feedforward. Som namnet antyder har feedforward ett framåtriktat fokus snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden så som ofta är fallet vid traditionell feedback.
 • Utveckling av team och samarbeten
  Atidus använder sig av metoden Team Pro som tillhandahåller kunskap om teamarbete och gruppdynamik men också instrument och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.