Att företag blomstrar när de har en välmående personal som trivs och känner sig uppskattade och att personalen blomstrar i välmående och hållbara företag är inte svårt att förstå. Att dålig arbetsmiljö med stress, vantrivsel, konflikter, sjukdomar och skador är kostsamt på flera sätt är också ganska självklart. 


Men en bra arbetsmiljö leder inte bara till bättre trivsel och färre olyckor utan forskning visar att det också leder till bättre kvalitet, bättre effektivitet och mycket bättre lönsamhet för verksamheten.

Så att satsa på arbetsmiljöutveckling är alltså ingen kostnad utan en investering.

Jeanette Svanholm, VD Atidus

Arbetsmiljöingenjör & Hållbarhetscontroller

- Med Atidus vill jag erbjuda mina kunskaper och erfarenheter och hjälpa företag att förbättra arbetsmiljön, utveckla arbetsmiljöarbetet och leva upp till alla lagkrav som ställs genom Arbetsmiljölagen.


Jag erbjuder tjänster och utbildningar 

inom det Systematiska arbetsmiljöarbetet i allmänhet  men har ett specialintresse för den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön.

Mina arbetslivserfarenheter bygger på 15 års arbete på Linnéuniversitet som universitetsadjunkt och programansvarig för utbildningen Interaktionsdesigner.
Jag undervisade då bland annat inom Användarcentrerad design, Organisation & ledarskap, Kommunikation, Projektledning och Teambildning. 

Sedan 2014 har jag arbetat som Arbetsmiljöingenjör och Health and Safety Manager med utbildningar och tjänster för att stödja organisationer och chefer i det Systematiska Arbetsmiljöarbetet och den Organisatoriska och Sociala arbetsmiljön.Jag har en gedigen utbildningsbakgrund
med två kandidatexamina från Linnéuniversitetet som:


  • Informationsingenjör &
  • Kommunikationsvetare


Senare påbyggnad med en Masterutbildning från KTH inom Arbetsmiljö och
Human Factors/Ergonomi


MSc Technology, Work and Health