Kommande evenemang & Seminarier

Våra öppna Seminarier & Webbinarier är kostnadsfria och handlar om dagsaktuella ämnen och trender inom Arbetsmiljö & Hållbarhet. De är 15-20 minuter långa och vi ger dem kontinuerligt så för nästa tillfälle se aktuell aktivitet nedan eller gör en intresseanmälan.

Alla aktiviteter erbjuds också som företagsanpassade seminarier, webbinarier och inspirationstilfällen så kontakta oss gärna med era önskemål. Tillsammans med våra företagsanpassade aktiviteter bjuder vi också gärna på en första konsultation kring er specifika situation och vilken utvecklingspotential vi ser tillsammans.

Hållbar Arbetsmiljöutveckling

Trivsel och en hållbar arbetsmiljö är förutsättningar för en framgångsrik och hållbar verksamhet och det blir allt viktigare för moderna företag.

En riktigt bra arbetsmiljö stödjer och effektiviserar arbetsuppgifterna, skapar flexibilitet och tar hänsyn
till medarbetarnas individuella behov och önskemål
så att de kan fungera optimalt.Ändrade förväntningar på ledare och styrelsemedlemmar

Kompetens inom Ledarskap, Samarbete & Hållbarhet står högt i kurs vid val av styrelsemedlemmar men även Mångfald & Digitalisering är uppskattade kompetenser.


Hur kan Arbetsmiljöutveckling bli en framgångsfaktor vid lågkonjunktur och energikris?

Forskning har visat att arbetsmiljöutveckling inte är en kostnad utan en investering. Varje krona som satsas på arbetsmiljön ger minst två kronor tillbaka!


Men hur gör man? Och hur räknar man på det?


.

Arbetsmiljölyftet

- ett helhetsgrepp om arbetsmiljön och ett hållbart företagande

 Med hjälp av Arbetsmiljölyftet©får er verksamhet en helhetslösning för Arbetsmiljöutveckling som utgår ifrån er egen situation och aktuell status. Ni får det just ni behöver för att utvecklas optimalt genom en paketlösning.


Arbetsmiljölyftet©är till för alla - oavsett hur många ni är, hur er verksamhet ser ut, vilka kunskaper ni har om Arbetsmiljö och hur fort ni vill utvecklas.

Ledarsakapsutveckling för ett Hållbart & Hälsofrämjande Ledarskap

Allt arbetsmiljöarbete måste förankras uppifrån för att lyckas och därför är det avgörande att utveckla ett Hållbart & Hälsofrämjande ledarskap.

Ett Hållbart & Hälsofrämjande ledarskap ska vara hållbart för både personalen, cheferna och verksamheten.

Kontorsutveckling och den moderna arbetsplatsen

Det är mycket att tänka på vid utvecklingen av bra och hållbara arbetsplatser.

-Hur kan man stimulera samarbete, gemenskap, kreativitet och innovation samtidigt som man ger utrymme till avskildhet och lugn och ro när man behöver koncentrera sig?

-Hur är det egentligen att arbeta på distans, är det bra eller dåligt? Och hur får man det att fungera?

Utomhuskontor

Kan man jobba utomhus & vilken betydelse 
har naturen för arbetsmiljön och vår hälsa?Brain Ergonomics eller
en Hjärnvänlig Arbetsplats

Hur ser man till att arbetslivet tar hänsyn till hur våra hjärnor fungerar? Hur undviker men situationer och arbetssätt som belastar hjärnan i onödan och sliter på våra kognitiva förmågor? Vad kan man göra för att motverka psykisk stress och utbrändhet?Utveckling av Team & Samarbeten

Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och den arbetspsykologiska forskningen har visat att teambaserat arbete kan vara ett effektivt sätt att främja såväl goda arbetsprestationer som välmående och trivsel bland medarbetare.UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser

Universell Utformning av Arbetsplatser är modellen för hur moderna arbetsplatser blir framgångsrika genom att passa alla. UUA tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning.


UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv.


OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

OSA handlar om arbetsklimatet på arbetsplatsen och gäller områden som stress, arbetsbelastning, mobbing och kränkande behandling.


Det här är svåra frågor och många känner osäkerhet kring hur man ska närma sig det här för att och kunna förbättra arbetsklimatet

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet där man utgår från gällande lagstiftning och använder sig av rutiner och riktlinjer är avgörande för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. 


Att arbeta systematiskt är dessutom lagstiftat och
beskrivs i Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete. 


Belastningsergonomi & Fysisk Aktivitet

Belastningsergonomi handlar om hur olika belastningar på kroppen påverkar kroppens rörelseorgan som muskler, leder och skelett. Att röra sig och använda kroppen är hälsofrämjande och faktiskt livsviktigt men felaktig och ensidig belastning kan istället skada kroppen och orsaka mycket smärta, slitage och lidande.Arbetsmiljöutveckling för HR-personal

Information om kompetensutvecklingsprogrammet