Arbetsmiljölyftet

Med hjälp av Arbetsmiljölyftet© får er verksamhet en helhetslösning för Arbetsmiljöutveckling som utgår ifrån er egen situation och aktuell status.


Arbetsmiljölyftet© är till för alla - oavsett hur många ni är, hur er verksamhet ser ut, vilka kunskaper ni har om Arbetsmiljöutveckling och hur fort ni vill utvecklas.  Det här är en lösning som kan anpassas till alla - det viktigaste är att ni vill lära er och utvecklas!


Syftet med Arbetsmiljölyftet© är att bidra till att både personal och företag kan blomstra och målsättningen är att alla i verksamheten ska ha tillräckliga kunskaper och de rätta verktygen och metoderna för att kunna leva upp till de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och kunna bidra till utvecklingen av en bra och hållbar arbetsmiljö.


Arbetsmiljölyftet© inleds alltid med en kartläggning av verksamheten och ett samtal där ni kan uttrycka era specifika mål och önskemål så att vi tillsammans kan bestämma ett utgångsläge.
När nuläget och målsättningar är bestämda görs en planering av vilka utbildningar och tjänster som bäst kan bidra till att uppnå målen och hur allt ska implementeras. 
Vid implementering och förändringar kan Atidus finnas med i olika omfattning, antingen med rådgivning och stöd eller i en mer aktiv roll som konsult. Vid längre uppdrag eller kontinuerlig utveckling erbjuder Atidus förmånliga avtal för både utbildningar och tjänster.