Anpassade arbetsmiljöutbildningar, 1–5 dagar


BAM – Bättre Arbetsmiljö är en kvalitetssäkrad utbildning som tagits fram i samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK och den är 3 dagar lång, men eftersom vi vet att det finns väldigt många olika behov och önskemål på en arbetsmiljöutbildning erbjuder Atidus också anpassade utbildningar från 1 till 5 dagar som tar hänsyn till era specifika förutsättningar.


Exempel:

  • Nivån på utbildningen kan bero på tidigare kunskaper och erfarenheter,
    t ex grundutbildningar, påbyggnadsutbildningar eller repetitionskurser.

  • Olika branscher har olika behov och prioriteringar och kan behöva en branschanpassning.

  • Det kan finnas olika behov av att utbildningen ska vara fysisk eller på distans eller om den ska vara sammanhållen eller utspridd över tid.


Syfte
Att ge relevanta kunskaper om regler för arbetsmiljön, lämpliga och vedertagna arbetssätt som gör det enkelt att arbeta med arbetsmiljö i vardagen och skapa bra samverkan på arbetsplatser.


Mål
Utbildningarna ska på bästa tänkbara sätt ge deltagarna så mycket arbetsmiljökunskaper som möjligt som är anpassade till deras praktiska verklighet.


Arbetsformer
Utbildningar kan ges både fysiskt och på distans. Kunskapsgenomgångar och olika övningar och grupparbeten blandas i utbildningarna tillsammans med varierade exempel från verklighetstrogna arbetsmiljösituationer. Aktuella situationer kan anpassas efter bransch eller behov och det är också möjligt att använda verkliga situationer från er egen verksamhet.


Målgrupper
Chefer, ledningsgrupper, HR, skydds- eller arbetsmiljöombud, fackliga företrädare men även andra medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap.


Innehållet
Välj gärna från vårt befintliga utbud men om ni vill kombinera eller själva designa utbildningarna för ert företag är ni mer än välkomna att kontakta oss så att vi kan skapa en lösning som passar just er.