Det är AFA Försäkring som hanterar alla ansökningar.

Gör en ansökan om stöd för arbetsmiljöutbildning hos AFA här: AnsökTill dig som arbetsgivare


Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning för dina chefer, skyddsombud eller arbetsmiljöombud under 2022?


Till och med 31 december 2023 får du som chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud möjlighet till ekonomiskt stöd när du bokar en arbetsmiljöutbildning och det gäller både lärarledda distansutbildningar, onlineutbildningar, klassrumsutbildningar och företagsanpassade utbildningar som skräddarsys för att passa ditt företag.


Förutsättningar för att söka stöd

De företag och organisationer som kan söka stöd är de som ingår i privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. 

  • Chefer kan beviljas stöd både för grund- och vidareutbildning.
  • Skyddsombud kan endast beviljas stöd för vidareutbildning, och kan alltså inte söka stöd för grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. 
  • Chefer och skyddsombud som går en utbildning tillsammans får utökad ersättning.


Ersättning vid enskilt deltagande

Om chef eller skyddsombud deltar enskilt ges stöd med 50 procent av utbildningskostnaden. Maxbelopp:

  • 5000 kronor per deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  • 4000 kronor per deltagare om utbildningen är 2 dagar
  • 2500 kronor per deltagare om utbildningen är 1 dag.


Ersättning vid gemensam utbildning

Om chef och skyddsombud deltar tillsammans ges stöd med 70 procent av utbildningskostnaden. Maxbelopp:

  • 7000 kronor per deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  • 5600 kronor per deltagare om utbildningen är 2 dagar
  • 3500 kronor per deltagare om utbildningen är 1 dag.


Maximal total ersättning per deltagare och år är 10 000 kronor.
Maximal total ersättning per arbetsgivare och år är 250 000 kronor.


Om utbildningsstödet

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar 75 miljoner kronor under tre år på arbetsmiljöutbildning för svenska företag, med start 1 januari i år. Bakgrunden är att parterna vill skapa förutsättningar för en god samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser. Ersättningen hanteras av AFA Försäkring.


Vanliga frågor och svar om stödet för arbetsmiljöutbildning